ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Νεφρολόγοι
2310446088-6944961818
ΙΜΕΡΑΣ 4 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 55132
2310446088-6944961818