ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

2310433590
ΒΑΖΕΛΩΝΟΣ 30-32 55131