ΨΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310428151, 694611668
ΑΜΙΣΣΟΥ 45 55131
2310428151, 694611668