Οδοντιατρείο Σωτηρία Δαυιδοπούλου

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Οδοντίατροι
2310440220
Κυριακίδου 27