Οδοντιατρείο Σωτηρία Δαυιδοπούλου

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

2310440220
Κυριακίδου 27