ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Παιδίατροι
2310481818, 6979794676
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 55132
2310481818, 6979794676