ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
2310488994
ΚΟΜΝΗΝΩΝ 80 55133