ΔΡΑΓΚΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

2310443342-6932893687
ΒΑΖΕΛΩΝΟΣ 32 ΚΑΙ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 55132
2310443342-6932893687