ΠΑΠΑΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Γυναικολόγοι
2310/204815 - 6945337357
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΕΞΙΑΣ 1 54635
2310/204815 - 6945337357