Χρυσό Παγώνι

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310265338
Αλεξ. Σβώλου 42