Εκκλησίες-Θεσσαλονίκη Υπαπαντή του Χριστού

Υπαπαντή του Χριστού
Εγνατίας 148
Υπαπαντή του Χριστού