ΙΣΠΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
2310233743, 6945466016
ΕΓΝΑΤΙΑ 150 - ΚΑΜΑΡΑ 54622
2310233743, 6945466016