Βιβλιοπωλεία Ελευθερουδάκη-Θεσσαλονίκη

Τηλ.2310256406
Λεωφόρος Νίκης 73
Τηλ.2310256406