Ναυτικοί Όμιλοι-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Σ.Φ.Ι.Π.Υ. ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΛΒΗΣ ΑΝΕΜΟΣ

Μητροπολιτου Ιωσηφ 5