ΔΑΔΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310264793
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΣΗΦ 6 54622