ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310/265016
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 126 54621