ΜΑΝΟΥΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μητροπόλεως 110, Θεσσαλονίκη 546 21