ΜΑΝΟΥΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Οδοντίατροι
Μητροπόλεως 110, Θεσσαλονίκη 546 21