ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310280111-6944246055
ΝΙΚ. ΦΩΚΑ 6 54621
2310280111-6944246055