ΝΤΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310441500-6983653030
Μητροπόλεως 72
2310441500-6983653030