Έκκεντρον

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310284512
Ν.Φωκά 9