ΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Νευρολόγοι
2310262646
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 16 54622