ΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310262646
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 16 54622