ΣΟΡΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310277070
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 105 54622