Λωτός

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310287788
Κ. Ρωμανού 4