ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310244292,6937546677 Σύντομη Περιγραφή
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 107 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ