ΚΟΥΝΕΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310263502
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 88 54622