ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Ιδιωτικό Ιατρείο Πλαστικής Χειρουργικής - Ιατρική ΕΠΕ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Πλαστική χειρουργική
Μητροπόλεως 119