ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Ιδιωτικό Ιατρείο Πλαστικής Χειρουργικής - Ιατρική ΕΠΕ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μητροπόλεως 119