ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 107 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ