ΓΟΥΛΗ ΟΛΓΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310/254479 - 342154
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 90 54622
2310/254479 - 342154