ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310238188 6944323525
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 119 54622
2310238188 6944323525