Εκκλησίες-Θεσσαλονίκη Νέα Παναγιά

Νέα Παναγιά
Δημητρίου Γούναρη 8
Νέα Παναγιά