Χρήστος Τσαλίκης

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310264153
Μητροπόλεως 88