Χρήστος Τσαλίκης

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Οδοντίατροι
2310264153
Μητροπόλεως 88