ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310/274120
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 111 54622