Πρεσβείες-Προξενεία-Προξενείο Ελβετίας

2310-282215 - 234442
Νικης Λεωφορος 55
2310-282215 - 234442