Χύτας Γιάννης Ορθοπαιδικός Χειρουργός MSc

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μητροπολεως 86