ΤΣΟΡΛΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310256977
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 105 54622