Κάπελα

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310272480
Στρ. Καλλάρη 7