ΧΑΤΖΗΣΙΔΕΡΗ ΠΑΓΩΝΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310280028 - 6932764082
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 117 54622
2310280028 - 6932764082