Χηλής 5, Καλαμαριά

Θεσσαλονίκη ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Χηλής 5, Καλαμαριά