ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

2310/450850
ΚΟΜΝΗΝΩΝ 75 55132