ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Βυζαντίου

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

2310488084
Ι.ΠΑΣΑΛΙΔΗ 77 & ΚΟΜΝΗΝΩΝ