ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
2311205493
ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 48 55133