ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

2311205493
ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 48 55133