ΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310411870
ΑΙΓΑΙΟΥ 20 54659