ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
2310/416-435
ΕΠΑΝΩΜΗΣ 29 55133