ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

2310/416-435
ΕΠΑΝΩΜΗΣ 29 55133