ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
2310456341
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 40 - 46 55133