Διαγνωστικό Κέντρο Γονιδιακού Ελέγχου DNA Health

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Εθνικής Αντιστάεως 7Β