ΛΑΚΚΟΣ ΘΩΜΑΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
2310455085
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 35 55133