Ανέστης Ράμναλης, Ψυχίατρος Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ανδριανουπόλεως 6, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη