πνευμονολογικό ιατρείο - Στρατιωτικός ιατρός

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Θερμαϊκού 48 και Εθν. Αντίστασης 14