Δημήτριος Κ. Πέτρογλου - Στρατιωτικός Ιατρός - Καρδιολόγος

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
ΑΙΓΑΙΟΥ 26