Δημήτριος Κ. Πέτρογλου - Στρατιωτικός Ιατρός - Καρδιολόγος

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΙΓΑΙΟΥ 26