ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
2310430855
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 57 55133