ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

2310430855
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 57 55133