πνευμονολόγος

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Εθν.Αντιστάσεως 14 και Θερμαικού 48