πνευμονολόγος

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
Εθν.Αντιστάσεως 14 και Θερμαικού 48